106/16

Zarządzenie Nr 106/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik

     Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), zarządzam co następuje:

§ 1.  Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 365/2 położonej na terenie gruntów wsi Tokary, stanowiącą własność Gminy Mielnik w składzie :

1) Marta Patrycja Koroluk- przewodniczący komisji,
2) Urszula Gniadek- członek komisji,
3) Katarzyna Bajena- członek komisji.

§ 2. Komisja będzie prowadziła prace zgodnie z § 14 w/w rozporządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 106/16 (PDF, 98,33 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 106/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Data wytworzenia: 2016-08-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-08-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-08-17