107/16

Zarządzenie Nr 107/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik

     Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 106/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 punkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: Małgorzata Radziszewska- członek komisji

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 107/16 (PDF, 94,74 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 107/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Data wytworzenia: 2016-08-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-08-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-08-17