109/16

Zarządzenie Nr 109/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Mielnik w roku szkolnym 2016/2017

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z §4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U.z 2016 r. poz. 1045) zarządzam co następuje:

§ 1. Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna" należy składać w terminie do dnia 12 września 2016 r. w szkole, do której uczęszczać będzie uczeń w roku szkolnym 2016/2017.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 109/16 (PDF, 97,79 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 109/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Mielnik w roku szkolnym 2016/2017

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Data wytworzenia: 2016-08-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-08-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-08-29