112/16

Zarządzenie Nr 112/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując § 10 ust. 1 Uchwały Nr XVII/95/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mielnik, ustalam miesięczną kwotę stypendium szkolnego o charakterze socjalnym:

1) wysokość stypendium na okres od 1 września 2016 roku do 31 października 2016 roku ustala się w wysokości 95,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć złotych) miesięcznie;
2) wysokość stypendium na okres od 1 listopada 2016 roku do 31 października 2017 roku ustala się w wysokości 100,00 zł (sto złotych) miesięcznie;
3) wysokość stypendium na okres od 1 listopada 2017 roku ustala się w wysokości 104,00 zł (sto cztery złotych) miesięcznie.

§ 2. Z dniem 9 września 2016r. traci moc Zarządzeniem Nr 58/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 10 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 112/16 (PDF, 97,88 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 112/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 września 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-09-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-09-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-09-12