114/16

Zarządzenie Nr 114/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie określenia wzoru dokumentów przedkładanych przez sołectwa do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz.446) w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. z 2014r. poz. 301) zarządzam co następuje:

§ 1. Określam wzory dokumentów przedkładanych przez sołectwa do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego stanowiące załączniki Nr 1, 2 i 3 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy oraz Kierownikowi Referatu Infrastruktury i Rozwoju.

§ 3. Zarządzenie ma zastosowanie do wniosków wpływających do dnia 30 września danego roku budżetowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 114/16 (PDF, 354,04 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 114/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru dokumentów przedkładanych przez sołectwa do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-09-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-09-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-09-23