115/16

Zarządzenie Nr 115/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w świetlicy wiejskiej w sołectwie Niemirów

     Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2016r. poz. 1047), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia znajdującego się na stanie świetlicy wiejskiej w sołectwie Niemirów.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję w składzie:

1) Katarzyna Bajena- Przewodniczący,
2) Anna Terebun - Borkowska - Członek,
3) Mirosław Kadej - Członek.

§ 3. 1) Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniu 30 września 2016 roku.

2) Komisyjne przekazanie majątku nastąpi w dniu inwentaryzacji w obecności przekazującego oraz przyjmującego mienie.

§ 4. Księgowość Urzędu Gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do 10 października 2016 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 115/16 (PDF, 98,13 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 115/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w świetlicy wiejskiej w sołectwie Niemirów

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-09-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-09-27