117/16

Zarządzenie Nr 117/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 21 października 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Świadczenie usługi prowadzenia konserwacji i utrzymania w stanie sprawności sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik w okresie 01.11.2016r. - 31.10.2017r. "

     Na podstawie par. 6 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych w urzędzie gminy Mielnik ustalonego zarządzeniem Wójta Gminy Mielnik nr 31/15 z dnia 16 kwietnia 2015r. zmienionego zarządzeniem Wójta Gminy Mielnik nr 75/16 z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych w urzędzie gminy Mielnik, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję zespół roboczy do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą:"Świadczenie usługi prowadzenia konserwacji i utrzymania w stanie sprawności sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik w okresie 01.11.2016r. - 31.10.2017r.", w następującym składzie:

1) Tomasz Gorochowicz - przewodniczący,
2) Karol Dobrzaniecki - sekretarz,
3) Urszula Gniadek - członek.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków zespołu roboczego określono w §6 ust. 4 oraz § 10 - 11 regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 117/16 (PDF, 98,86 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 117/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Świadczenie usługi prowadzenia konserwacji i utrzymania w stanie sprawności sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik w okresie 01.11.2016r. - 31.10.2017r. "

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-10-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-10-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-10-21