121/16

Zarządzenie Nr 121/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2017r.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), Uchwały Nr XXXV/158/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem  uchwały  budżetowej  i szczegółowości  materiałów  informacyjnych  towarzyszących  projektowi  budżetu oraz  Uchwały Nr XVII/113/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

  1. projekt budżetu gminy  na  2017 rok, w formie  projektu  uchwały budżetowej Rady Gminy wraz  z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 121/16 (PDF, 1,07 MB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 121/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2017r. (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-11-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-11-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-11-14