122/16

Zarządzenie Nr 122/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie powołania komisji do oceny ofert w konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik" w 2016 roku

     Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.), art. 48 b ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.) oraz Uchwały XVIII/100/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2016 pn. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik” zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje Komisję do oceny ofert w konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik" w 2016 roku w składzie:

  1. Piotr Wysocki - przewodniczący Komisji,
  2. Ewa Klimaszewska - zastępca przewodniczącego Komisji,
  3. Anna Terebun-Borkowska - członek Komisji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 122/16 (PDF, 101,74 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 122/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert w konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik" w 2016 roku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-11-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-11-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-11-17