126/16

Zarządzenie Nr 126/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, zm. poz. 1579) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mielnik:

a) Halinie Mirowskiej Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku;
b) Alicji Sawczuk Dyrektorowi Zespół Szkół  w Mielniku;
c) Marianowi Tadeuszowi Szewelukowi Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku;

do działania w zakresie:

- zwierania i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu Gminy Mielnik w zakresie planu finansowego jednostki;
- wystawiania w imieniu Gminy Mielnik faktur VAT;
- wystawiania w imieniu Gminy Mielnik faktur VAT korygujących;
- wystawiania w imieniu Gminy Mielnik not korygujących;
- wystawiania w imieniu Gminy Mielnik paragonów fiskalnych;
- i innych czynności niezbędnych w zakresie prawidłowej centralizacji podatku VAT;

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 710 z późn. zm.).

§ 2. Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw i może być w każdym czasie zmienione lub cofnięte.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2016 r.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 126/16 (PDF, 98,03 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 126/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-12-01

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-12-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-12-01