132/16

Zarządzenie Nr 132/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Gminie Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, zm. poz. 1579) w związku z § 6 ust. 1 pkt 5 i § 8 uchwały Nr XVII/114/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mielnik i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r. poz. 3168) zarządzam, co następuje:

§ 1. Umarzam należności pieniężne przysługujące Gminie Mielnik w kwocie 1.771,00zł i odsetki w kwocie 517,13zł do dnia umorzenia, najemcy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik wykorzystywanej do prowadzenia placówki w celu pomocy matkom uciekającym przed przemocą.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 132/16 (PDF, 98,29 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 132/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Gminie Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-12-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-12-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-12-29