134/16

Zarządzenie Nr 134/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania zespołu koordynującego działania w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji pn. Rewitalizacja Góry Zamkowej wraz z jej otoczeniem w Mielniku.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r poz. 446 i 1579) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując postanowienia Rady Gminy  Mielnik przyjętych uchwałą Nr XIX/101/16 z dnia 18 listopada 2016r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 23 listopada 2016r. poz. 4371) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 powołuję zespół koordynujący działania w zakresie przygotowania inwestycji pn. Rewitalizacja Góry Zamkowej wraz z jej otoczeniem  w ramach projektu transgranicznego PL-BY-UA pod nazwą "Zamek Jagiellonów w Mielniku i Zamek Sapiehów w Wysokim - świadkami naszej wspólnej historii" w składzie:

  1. prof. arch Jerzy Uścinowicz - Zakład Architektury Kultur Lokalnych - Politechnika Białostocka;
  2. Jerzy Maciejczuk - Z-ca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku;
  3. Grzegorz Śnieżko - Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie;
  4. Tomasz Gorochowicz - Urząd Gminy Mielnik;
  5. Ewa Klimaszewska - Urząd Gminy Mielnik;
  6. Piotr Wysocki - Urząd Gminy Mielnik.

§ 2. Pracami zespołu kieruje Eugeniusz Wichowski - Wójt Gminy.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 134/16 (PDF, 101,49 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 134/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego działania w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji pn. Rewitalizacja Góry Zamkowej wraz z jej otoczeniem w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-12-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-12-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-12-30