Zarządzenie Nr 76/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 stycznia 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515, z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXI/146/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Mielnik (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 1769) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwołuję Zebranie Wiejskie sołectwa Mielnik w celu dokonania wyborów sołtysa na dzień 24 stycznia br. (niedziela) na godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

§ 2.  Wybory sołtysa zostaną przeprowadzone na podstawie statutu sołectwa Mielnik.

§ 3.  Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego podane zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy oraz tablicach informacyjnych w sołectwie.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 76/16 (PDF, 98,52 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 76/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-01-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-01-14

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-01-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-01-14