Zarządzenie Nr 79/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 1 lutego 2016 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2016 r. i przyjęcia regulaminu pracy tej komisji

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 66, poz. 768) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję komisję konkursową w składzie:

1) Ewa Klimaszewska – przewodniczący komisji,
2) Anna Terebun – członek komisji,
3) Katarzyna Bajena – członek komisji.

2. Celem komisji konkursowej jest wykonanie zadań określonych w regulaminie, o którym mowa w § 2.

§ 2. Ustalam regulamin komisji konkursowej ds. oceny ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2016 r. stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mielnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 79/16 (PDF, 268,18 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 79/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2016 r. i przyjęcia ... (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-02-01

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-02-01

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-02-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-02-01