Zarządzenie Nr 80/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Mielnik oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2016 rok

     Na podstawie art. 69 ust. 1  pkt. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.885; z późn. zm.) § 31-36 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mielnik określonego Zarządzeniem Nr 5/15 Kierownika Urzędu z dnia 1 czerwca 2015r oraz Zarządzenia Nr 23/11 Kierownika Urzędu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Mielnik zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram kontroli w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy na 2016 rok - zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam:

1) Sekretarzowi Gminy - w zakresie spraw organizacyjnych w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych,
2) Skarbnikowi Gminy - w zakresie gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych,
3) Inspektorowi ds. kadr i obsługi gminy - w zakresie przestrzegania postanowień Kodeksu pracy,
4) Referatowi  Infrastruktury i Rozwoju,
5) Referatowi Finansów,
6) Samodzielnemu stanowisku ds. społecznych, promocji i dziedzictwa kulturowego,
7) Samodzielnemu stanowisku ds. obronnych, ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego,
8) Komendantowi Gminnemu OSP,
9) Przedstawicielowi ZGK.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 80/16 (PDF, 193,08 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 80/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Mielnik oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2016 rok (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-02-02

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-02-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-02-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-02-02