Zarządzenie Nr 81/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 lutego 2016 r.

o  zmianie zarządzenia w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik

     Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r. poz.1045 i poz.1890) w związku z art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2015r. poz.1390 ) i uchwałą Nr IV/10/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011r. Nr 32, poz. 447) zarządzam, co następuje:

§ 1. Uzupełnia się skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik o osobę:

7. Karolina Malinowska – kurator zawodowy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 81/16 (PDF, 99,48 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 81/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 lutego 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-02-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-02-12

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-02-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-02-12