Zarządzenie Nr 94/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1890) i art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774, poz. 1777; z 2016r. poz. 65) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako działka o nr geodezyjnym 365/2, położoną na terenie gruntów wsi Tokary, bliżej opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Infrastruktury i Rozwoju.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 94/16 (PDF, 180,12 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 94/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-05-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-05-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-05-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-05-13