Zarządzenie Nr 95/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik

     Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 482/1 położonej na terenie gruntów wsi Wilanowo, stanowiącą własność Gminy Mielnik w składzie :

1) Marta Patrycja Koroluk- przewodniczący komisji
2) Urszula Gniadek- członek komisji
3) Katarzyna Bajena- członek komisji

§ 2. Komisja będzie prowadziła prace zgodnie z § 14 w/w rozporządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 95/16 (PDF, 97,64 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 95/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-06-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-06-03

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-06-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-06-03