97/16

Zarządzenie Nr 97/16
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Utwardzenie 10 zjazdów betonową kostką brukową na drodze gminnej nr 109592B„

     Na podstawie par. 6 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik ustalonego Zarządzeniem Wójta Gminy Mielnik nr 31/15 z dnia 16 kwietnia 2015r. zmienionego ZarządzeniemWójta Gminy Mielnik nr 75/16 z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania ZamówieńPublicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą:"Utwardzenie 10 zjazdów betonową kostką brukową na drodze gminnej nr 109592B", w następującym składzie:

1) Tomasz Gorochowicz - przewodniczący
2) Karol Dobrzaniecki - sekretarz
3) Małgorzata Radziszewska - członek

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §6 ust. 4 oraz § 10 - 11 Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 97/16 (PDF, 101,83 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 97/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Utwardzenie 10 zjazdów betonową kostką brukową na drodze gminnej nr 109592B"

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Data wytworzenia: 2016-07-01

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-07-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-07-01