Zarządzenie Nr 53/05

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 03 stycznia 2005r.

 

w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2005 roku.

Na podstawie art.29 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 15, poz.148 z 2003r. z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć harmonogram realizacji dochodów budżetowych na I kwartał 2005r. w kwocie: 2.720.730zł

w tym:

1. Dochody własne 1.815.400zł

2. Dotacje celowe na zadania zlecone 84.870zł

3. Dotacje na zadania własne 326.000zł

4. Subwencje 494.460zł

§ 2

Przyjąć harmonogram realizacji wydatków budżetowych na I kwartał 2005r. w kwocie: 2.640.725zł

w tym:

1. Wynagrodzenia 751.780zł

2. Pochodne od wynagrodzeń 163.175zł

3. Wydatki majątkowe 902.100zł

4. Pozostałe wydatki 823.670zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Eugeniusz Wichowski

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-01-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-23