Zarządzenie Nr 54/05

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 24 stycznia 2005r.

 

w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

Na podstawie art.7, art.8 pkt.1 i art.23 pkt.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o Ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  /Dz.U.Nr.71 poz.733 z późn. zmianami /oraz Uchwały  Nr XXV / 126 /01  Rady Gminy Mielnik z dnia  27 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania  zasobem mieszkaniowym  gminy, Wójt Gminy zarządza :

§ 1

1. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynosi 1,77zł.

2. Określona w ust. 1 stawka czynszu ulega obniżeniu z powodu :

a/ braku gazu przewodowego - o 0,05 zł

b/ braku centralnego ogrzewania - o 0,05 zł

c/ braku kanalizacji - o 0,05 zł

d/ braku centralnie ciepłej wody - o 0,05 zł

§ 2

Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego wynosi 0,78zł .

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego .

§ 4

Traci moc  Zrządzenie Nr 33/2004  Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 stycznia 2004r sprawie określenia stawek czynszu  za lokale mieszkalne .

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od 1 lutego 2005 r.

Wójt Gminy

Eugeniusz Wichowski

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-01-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-23