Zarządzenie Nr 56/05

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 04 marca 2005r

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Na podstawie art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 15, poz.148 z 2003r. zmiany: Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004r.Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr123, poz.1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz.2703) oraz art.13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U.Nr55 z 2001r., poz.577 zmiany: z 2001r. Dz.U.Nr 154, poz.1800, z 2002r. Nr 113, poz.984, z 2003r. Nr 149, poz.1454, z 2004r. Nr 273, poz.2703) Wójt Gminy Mielnik postanawia:

§ 1. Przyjąć:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok, 2004 według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach z podziałem na dochody własne, dotacje i subwencje wynosi:8.756.265zł

- wykonanie: 9.090.095zł

2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 9.522.223zł

- wykonanie : 7.858.896zł

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4) część opisową stanowi załącznik Nr 4

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać:

1) Radzie Gminy Mielnik

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

 • 56_05_zal1.pdf (PDF, 54,44 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/05 Wójta Gminy Mielnik z dnia 04.03.2005r. (Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2004 rok)

 • 56_05_zal2.pdf (PDF, 71,75 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/05 Wójta Gminy Mielnik z dnia 04.03.2005r. (Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2004r.)

 • 56_05_zal3.pdf (PDF, 31,22 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56/05 Wójta Gminy Mielnik z dnia 04.03.2005r. (Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2004r.)

 • 56_05_zal4.pdf (PDF, 68,18 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 56/05 Wójta Gminy Mielnik z dnia 04.03.2005r. (Informacja z wykonania budżetu za 2004 rok.)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-03-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-23