Zarządzenie Nr 62/05

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 01 lipca 2005r.

 

w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał 2005 roku.

Na podstawie art.29 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 15, poz.148 z 2003r. z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć harmonogram realizacji dochodów budżetowych na III kwartał 2005r. w kwocie: 3.141.946zł

w tym:

1. Dochody własne 2.608.200zł

2. Dotacje celowe na zadania zlecone 84.869zł

3. Dotacje na zadania własne 25.140zł

4. Subwencje 423.737zł

§ 2

Przyjąć harmonogram realizacji wydatków budżetowych na III kwartał 2005r. w kwocie: 3.367.620zł

w tym:

1. Wynagrodzenia 559.500zł

2. Pochodne od wynagrodzeń 125.320zł

3. Wydatki majątkowe 1.120.500zł

4. Pozostałe wydatki 1.562.300zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Eugeniusz Wichowski

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-07-01

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-23