Zarządzenie Nr 64/05

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 lipca 2005r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.128 ust.1, pkt.1, pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U.Nr15, poz.148 z 2003r z późniejszymi zmianami) i § 13 uchwały Nr XVI/87/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2005r w sprawie budżetu gminy na 2005 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów o kwotę 612zł

Dział 801 - rozdział 80101 § 2030 - 612zł

Zwiększyć plan wydatków o kwotę 612zł

Dział 801 - rozdział 80101 § 3260 - 612zł

Zmiany dokonano na podstawie pisma nr FB.II.BB.3011-160/05 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej.

§ 2

Zmniejszyć rezerwę ogólną dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 16.000zł

  1. Zwiększyć wydatki Dział 754- rozdział 75412 § 3030 o kwotę - 10.000zł
  2. Zwiększyć wydatki Dział 851- rozdział 85195 § 6060 o kwotę - 6.000zł

Środki przeznacza się na:

W dziale 754 na wypłatę nagrody ufundowanej przez Wójta Gminy dla osoby, która przyczyni się do zatrzymania podpalacza miejscowych lasów.

W dziale 851 na zakup sprzętu specjalistycznego na wyposażenie gabinetu stomatologicznego.

§ 3

Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę: 8.474zł

 Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 8.474zł 
 Dział 801 - rozdział 80101  § 4010 - 2.710zł
 Dział 852 - rozdział 85212  § 3110 - 2.770zł
   § 4010 - 2.500zł
   § 4110 - 432zł
   § 4120 - 62zł
 Zwiększyć plan wydatków o kwotę 8.474zł 
 Dział 801 - rozdział 80101  § 3030 - 2.710zł
 Dział 852 - rozdział 85212  § 4210 - 2.264zł
   § 4300 - 3.000zł
   § 4410 - 500zł

Przeniesień dokonano w związku ze zmianą rodzaju wydatku.

W dziale 801 na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela, w dziale 852 w związku ze zwiększeniem kosztów obsługi świadczeń rodzinnych do 3% otrzymanej dotacji (dotyczy zadań zleconych).

§ 4

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem : 11.847.862zł

2. Wydatki ogółem : 12.545.379zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 697.517zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

 

Eugeniusz Wichowski

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-07-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-16