Zarządzenie Nr 72/05

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 września 2005r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.128 ust.1, pkt.1, pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U.Nr15, poz.148 z 2003r z późniejszymi zmianami) i § 13 uchwały Nr XVI/87/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2005r w sprawie budżetu gminy na 2005 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 4.590zł
Dział 751 - rozdział 75108 § 2010 - 4.590zł
Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 4.590zł
Dział 751 - rozdział 75108 § 3030 - 4.590zł

Zmiany dokonano na podstawie pisma nr DBŁ.3101-3-19/43/05 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu.

§ 2

Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę: 51.453zł

 Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 51.453zł 
 Dział 600 - rozdział 60013  § 2330 - 32.935zł
 Dział 751 - rozdział 75108  § 4210 - 451zł
   § 4300 - 853zł
   § 4410 - 214zł
 Dział 754 - rozdział 75412  § 4260 - 10.000zł
 Dział 801 - rozdział 80101  § 4270 - 7.000zł
 Zwiększyć plan wydatków o kwotę 51.453zł 
 Dział 600 - rozdział 60013  § 6630 - 32.935zł
 Dział 751 - rozdział 75108  § 4010 - 158zł
   § 4110 - 229zł
   § 4120 - 31zł
   § 4170 - 1.100zł
 Dział 754 - rozdział 75412  § 4210 - 10.000zł
 Dział 801 - rozdział 80101  § 4210 - 7.000zł

Przeniesień dokonano w związku ze zmianą rodzaju wydatku.

§ 3

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem : 11.887.517zł

2. Wydatki ogółem : 13.884.674zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.997.157zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-09-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-16