Zarządzenie Nr 74/05

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 03 października 2005r.

 

w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2005 roku.

Na podstawie art.29 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 15, poz.148 z 2003r. z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć harmonogram realizacji dochodów budżetowych na IV kwartał 2005r. w kwocie: 3.110.959zł

 w tym:  
 1. Dochody własne

 2.528.100zł

 2. Dotacje celowe na zadania zlecone

 159.120zł

 3. Dotacje na zadania własne

 -----

 4. Subwencje

 423.739zł

§ 2

Przyjąć harmonogram realizacji wydatków budżetowych na IV kwartał 2005r. w kwocie: 3.548.459zł

 w tym:  
 1. Wynagrodzenia

 614.644zł

 2. Pochodne od wynagrodzeń

 104.315zł

 3. Wydatki majątkowe

 1.214.200zł

 4. Pozostałe wydatki

 1.615.300zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

 

Eugeniusz Wichowski

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-10-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-16