Zarządzenie Nr 77/05

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 15 listopada 2005r.

 

w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.119, art.120 i art.121 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 15 poz.148 z 2003r. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVI/78/2000 Rady Gminy Mielnik z dnia 31.10.2000r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się:

 1. projekt budżetu gminy na 2006rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 3. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

 • 77_05_zal1.pdf (PDF, 169,04 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 77/05 Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 listopada 2005r. (projekt budżetu gminy na 2006 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami)

 • 77_05_zal2.pdf (PDF, 49,32 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 77/05 Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 listopada 2005r. (objaśnienia do projektu budżetu)

 • 77_05_zal3.pdf (PDF, 37,11 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 77/05 Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 listopada 2005r. (informacja o stanie mienia komunalnego gminy)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-11-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-16