Zarządzenie Nr 78/05

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 listopada 2005r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.128 ust.1, pkt.1, pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.Nr15, poz.148 z 2003r z późniejszymi zmianami) i § 13 uchwały Nr XVI/87/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2005r w sprawie budżetu gminy na 2005 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

 Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 73.301zł
 Dział 801 - rozdział 80195  § 2030 - 100zł
 Dział 852 - rozdział 85212  § 2010 - 71.329zł
 Dział 854 - rozdział 85415  § 2030 - 1.872zł
 Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 73.301zł 
 Dział 801 - rozdział 80195  § 4300 - 100zł
 Dział 852 - rozdział 85212  § 3110 - 68.903zł
   § 4210 - 2.426zł
 Dział 854 - rozdział 85415  § 3260 - 1.872zł

§ 2

Zmian w planie dokonano na podstawie pism: Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB.II.MD.3011-438/05, FB.II.BB.3011-443/05 i Nr FB.II.BB.3011-468/05 w sprawie zwiększenia środków na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, pokrycia kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększenia środków na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

§ 3

Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę: 62.700zł zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§4

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem : 11.991.186zł

2. Wydatki ogółem : 13.988.343zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.997.157zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

 

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 78_05_zal.pdf (PDF, 21,05 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik do Zarządzenia Nr 78/05 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2005r. (przeniesieia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu )

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-11-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-16