Zarządzenie Nr 81/05

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 grudnia 2005r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.128 ust.2, pkt.1, ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.Nr15, poz.148 z 2003r z późniejszymi zmianami) i § 13 uchwały Nr XVI/87/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2005r w sprawie budżetu gminy na 2005 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę: 11.457zł zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§2

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem : 12.068.565zł

2. Wydatki ogółem : 14.065.722zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.997.157zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

 

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 81_05_zal.pdf (PDF, 20,22 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik do Zarządzenia Nr 81/05 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 grudnia 2005r. (przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-12-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-16