Zarządzenie Nr 100/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 10 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mielnik za 2011r.

     Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Wójt Gminy Mielnik postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Mielnik za 2011 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łączny bilans,
- łączny rachunek zysków i strat,
- łączne zestawienie zmian w funduszu.

§ 2. Sprawozdanie, o których mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 100/12 (PDF, 139,84 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 100/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mielnik za 2011r. (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-04-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-04-11

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-04-11

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-04-11