Zarządzenie Nr 105/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania zespołu koordynującego działania w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji pn. "Trylogia Park Historyczny w Mielniku"

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując postanowienia Rady Gminy Mielnik przyjęte uchwałą Nr XIV/86/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie finansowania realizacji projektu pn. Trylogia Park Historyczny w Mielniku powołuję zespół koordynujący działania w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji pn. "Trylogia Park Historyczny w Mielniku" w składzie:

1. Turosieńska - Durlik Katarzyna Monika – promocja
2. Klimaszewska Ewa - promocja
3. Szymańska Małgorzata – nadzór finansowy
4. Romaniuk Dariusz – nadzór inwestorski
5. Barwiejuk Justyna – nadzór nad zagospodarowaniem architektoniczno – przestrzennym
6. Koc Agnieszka – zamówienia publiczne
7. Bogacki Michał – nadzór nad stroną historyczną inwestycji
8. Pawlak Maciej – oferta programowa

§ 2. Pracami zespołu kieruje Adam Tobota Wójt Gminy. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 105/12 (PDF, 65,75 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 105/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego działania w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji pn. "Trylogia Park Historyczny w Mielniku"

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-04-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-04-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-04-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-04-27