Zarządzenie Nr 107/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mielnik na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

     Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162,poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) stosownie do § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U.z 2004 r. Nr 98, poz. 978) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mielnik na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. obronny, ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 107/12 (PDF, 182,57 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 107/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mielnik na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-04-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-04-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-04-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-04-27