Zarządzenie Nr 114/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 11 czerwca 2012 r.

w sprawie współnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

     Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Wyznaczam Urząd Gminy Mielnik do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na “Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego obiektu Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania i projektu zagospodarowania terenu” na rzecz następujących jednostek:

1) Gmina Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
2) Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Zaszkolna 1, 17-307 Mielnik

§ 2. W ramach zadania, o którym mowa w § 1:

1) Urząd Gminy Mielnik przeprowadzi postępowanie na rzecz jednostek, o których mowa powyżej;
2) Jednostki, o których mowa powyżej, będą stronami umowy z wykonawcą wyłonionym w przeprowadzonym postępowaniu,
3) Jednostki, o których mowa powyżej, ponoszą koszty związane ze sfinansowaniem zamówienia w częsci dotyczącej danej jednostki;

§ 3. Wykonanie zarządzenia w części opisanej w § 2 ust. 2 i ust. 3 powierza się odpowiednio kierownikom wyżej wymienionych jednostek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 114/12 (PDF, 62,85 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 114/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie współnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-06-11

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-06-12

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-06-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-06-12