Zarządzenie Nr 115/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 11 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia pn. "Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego obiektu Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania i projektu zagospodarowania terenu”

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia w sprawie “Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego obiektu Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania i projektu zagospodarowania terenu” w składzie:

1) Dariusz Romaniuk - przewodniczący komisji,
2) Irena Wysocka - członek komisji,
3) Michał Bogacki - członek komisji.

§ 2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na rzecz nastepujących jednostek:

1) Gmina Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
2) Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Zaszkolna 1, 17-307 Mielnik

§ 3. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 115/12 (PDF, 290,87 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 115/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia ... (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-06-11

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-06-12

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-06-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-06-12