Zarządzenie Nr 118/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 11 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 w zadaniu inwestycyjnym Budowa Moje Boisko-Orlik 2012 w Mielniku"

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 w zadaniu inwestycyjnym Budowa Moje Boisko-Orlik 2012 w Mielniku" w składzie:

1) Agnieszka Koc - przewodniczący komisji,
2) Dariusz Romaniuk - członek komisji,
3) Karol Dobrzaniecki - członek komisji.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt Gminy Mielnik

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 118/12 (PDF, 286,94 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 118/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie boisk sportowych ... (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-06-11

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-06-12

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-06-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-06-12