Zarządzenie Nr 121/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 czerwca 2012 r.

o zmianie zarządzenia nr 119/12 z dnia 11 czerwca 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie dokumentacji projektowej Parku Historycznego TRYLOGIA w Mielniku - etap I - Stanica chreptiowska"

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 119/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 11 czerwca 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie dokumentacji projektowej Parku Historycznego TRYLOGIA w Mielniku - etap I - Stanica chreptiowska" wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) Ewa Klimaszewska - członek komisji",
2) § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) Maciej Pawlak - członek komisji" .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 121/12 (PDF, 65,17 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 121/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie zarządzenia nr 119/12 z dnia 11 czerwca 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-06-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-06-14

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-06-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-06-14