Zarządzenie Nr 124/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

     Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/69/12 Rady gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2012, uchwały Nr XIII/74/12 z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012, Wójt Gminy Mielnik zarządza co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetu gminy w kwocie 2.340.000zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych).

§ 2. Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami następować będzie z dochodów budżetowych w latach 2013 - 2020.

§ 3. Zabezpieczeniem kredytu długoterminowego będzie weksel in blanco.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 124/12 (PDF, 61,81 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 124/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-06-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-06-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-06-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-06-29