Zarządzenie Nr 127/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Dostawa wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Moszczona Królewska, gm. Mielnik”

     Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 64/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 listopada 2011r. zmienionego Zarządzeniem Nr 74/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2011 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą "Dostawa wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Moszczona Królewska, gm. Mielnik", zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie:

1) Dariusz Romaniuk - przewodniczący zespołu roboczego,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz zespołu roboczego,
3) Karol Dobrzaniecki - członek zespołu roboczego.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 127/12 (PDF, 63,79 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 127/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Dostawa wyposażenia ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-06-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-06-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-06-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-06-29