Zarządzenie Nr 129/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 5 lipca 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Mielniku" nr ZP-O.271.8.2.2012

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sprawie " Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Mielniku" w składzie:

1) Dariusz Romaniuk  - przewodniczący komisji,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz komisji,
3) Karol Dobrzaniecki - członek komisji.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 129/12 (PDF, 239,66 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 129/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Zakup samochodu osobowego na potrzeby ... (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-07-05

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-07-05

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-07-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-07-05