Zarządzenie Nr 140/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 6 sierpnia 2012 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik

   Na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2010.102.651 j.t z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową zabudowaną nr 6063, położoną na terenie gruntów Mielnika, bliżej opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. rolnych, gospodarki lokalami, przyrody, geologii, geodezji, łowiectwa i rybactwa.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                                                                                                            Wójt

                                                                                                                                                                                                     Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 140/12 (PDF, 164,15 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 140/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2012-08-07

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2012-08-07

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2012-08-07

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2012-08-07