Zarządzenie Nr 141/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 8 sierpnia 2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z poźniejszymi zmianami) oraz art. 36a, ust. 1, 13 i 14 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Rady Rodzicow i Rady Pedagogicznej, w uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Pani mgr Alicji Sawczuk stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku na okres 5 lat, to jest od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 września 2012 r. 

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 141/12 (PDF, 150,63 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 141/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-08-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-08-08

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-08-08

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-08-08