Zarządzenie Nr 142/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 8 sierpnia 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Mielniku ” nr ZP-O.271.13.2.2012

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sprawie „ Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Mielniku ” w składzie:

1) Agnieszka Koc - przewodniczący komisji,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz komisji,
3) Karol Dobrzaniecki - członek komisji.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 142/12 (PDF, 346,64 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 142/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup samochodu osobowego na ... (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-08-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-08-08

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-08-08

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-08-08