Zarządzenie Nr 146/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Mielnik

     Na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników ( Dz.U. z 2012, poz. 706) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” należy składać w terminie do dnia 6 września 2012 r. w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

§ 2. Dane zbiorcze poszczególnych grup uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” dyrektor szkoły przekazuje Wójtowi Gminy Mielnik do dnia 7 września 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 146/12 (PDF, 151,68 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 146/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-08-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-08-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-08-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-08-27