Zarządzenie Nr 147/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012r.

     Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009r. z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXIII/153/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze postanawiam:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku, stanowiącą załączniki 1 - 6 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić informację, o której mowa w pkt. 1, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 147/12 (PDF, 797,82 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 147/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze ... (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-08-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-08-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-08-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-08-27