Zarządzenie Nr 149/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Oksiutycze o pomieszczenie garażu na samochód oraz sanitariaty wraz z niezbędną infrastrukturą" Nr ZP-O.271.14.2.2012

   Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Oksiutycze o pomieszczenie garażu na samochód oraz sanitariaty wraz z niezbędną infrastrukturą" w składzie:

1) Agnieszka Koc - przewodniczący komisji,
2) Ewa Klimaszewska - członek komisji,
3) Urszula Gniadek - członek komisji.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 149/12 (PDF, 333,08 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 149/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi... (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2012-08-30

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2012-08-30

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2012-08-30

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2012-08-30