Zarządzenie Nr 153/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 października 2012 r.

w sprawie sprzedaży samochodu osobowego Renault Espace stanowiącego własność Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Mielnik zarządza co następuje:

§ 1. 1. Dokonać sprzedaży samochodu osobowego Renault Espace o numerze rejestracyjnym BSI N460, sprawnego technicznie, kompletnego.
2. Sprzedaż przeprowadzić w formie przetargu ofertowego.
3. Jedynym kryterium przetargu jest cena.
4. Kwota minimalna sprzedaży samochodu wynosi 15000 zł  (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

§ 2. 1. Do przeprowadzenia przetargu powołuje Komisję w składzie:

1) Agnieszka Koc - przewodnicząca komisji,
2) Ewa Klimaszewska - członek komisji,
3) Wojciech Niewiński - członek komisji.

2. Szczegółową organizację i tryb działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 153/12 (PDF, 162,15 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 153/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 października 2012 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego Renault Espace stanowiącego własność Gminy Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2012-10-12

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2012-10-12

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2012-10-12

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2012-10-12