Zarządzenie Nr 155/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 16 października 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik

     Na podstawie § 8  ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 6063 położonej w Mielniku, stanowiącej własność gminy Mielnik w składzie:

1) Urszula Gniadek- przewodniczący komisji
2) Paweł Pura- członek komisji
3) Ewa Klimaszewska- członek komisji

§ 2.   Komisja będzie prowadziła prace zgodnie z § 14 w/w rozporządzenia.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota
 

Załączniki do treści

  • 155/12 (PDF, 151,57 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 155/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-10-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-10-18

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-10-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-10-18