Zarządzenie Nr 156/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 22 października 2012 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.

     Na podstawie § 7 ust. 4 pkt 4 uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007r. Nr 3, poz. 33) zarządzam co następuje:

§ 1.  Powołuję komisję do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w składzie:

1) Dariusz Romaniuk- Przewodniczący
2) Justyna Barwiejuk- Członek
3) Marta Patrycja Koroluk- Członek

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 156/12 (PDF, 153,67 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 156/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 października 2012 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-10-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-10-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-10-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-10-23