Zarządzenie Nr 157/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Wykonanie koncepcji plastycznej iluminacji świątecznej centrum miejscowości Mielnik wraz z dostawą zastosowanych elementów iluminacji"

    Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 64/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 listopada 2011r. zmienionego Zarządzeniem Nr 74/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2011 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję zespół roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Wykonanie koncepcji plastycznej iluminacji świątecznej centrum miejscowości Mielnik wraz z dostawą zastosowanych elementów iluminacji”, zwany dalej zespołem roboczym w składzie:

1) Agnieszka Koc - przewodniczący zespołu roboczego,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz zespołu roboczego,
3) Urszula Gniadek - członek zespołu roboczego,
4) Marta Koroluk - członek zespołu roboczego,
5) Karol Dobrzaniecki - członek zespołu roboczego.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków zespołu roboczego określono w §5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 157/12 (PDF, 155,63 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie 157/12 Wójta Gminy Mielnik z dn. 29 października 2012r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Wykonanie koncepcji...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2012-10-30

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2012-10-30

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2012-10-30

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2012-10-30