Zarządzenie Nr 160/12
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 8 listopada 2012 r.

w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Usługa wykonania na rzecz Zamawiającego kompletu dokumentacji oddzielnie na każdy z 4 (czterech) budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Mielnik, niezbędnych do uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz przygotowujących do wykonania inwestycji wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”

    Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 64/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 listopada 2011r. zmienionego Zarządzeniem Nr 74/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2011 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Usługa wykonania na rzecz Zamawiającego kompletu dokumentacji oddzielnie na każdy z 4 (czterech) budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Mielnik, niezbędnych do uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz przygotowujących do wykonania inwestycji wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”, zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie:

1) Dariusz Romaniuk - przewodniczący zespołu roboczego,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz zespołu roboczego,
3) Karol Dobrzaniecki - członek zespołu roboczego.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki do treści

  • 160/12 (PDF, 159,07 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie nr 160/12 Wójta Gminy Mielnik z dn. 8.11.2012r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Usługa wykonania na rzecz...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2012-11-08

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2012-11-08

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2012-11-08

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2012-11-08